دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,180,000تومان 2,180,000تومان 2,180,000تومان

DH-NVR4116HS-4KS2

16 کانال
DH-NVR4116HS-4KS2

2,470,000تومان 2,470,000تومان 2,470,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,600,000تومان 2,600,000تومان 2,600,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

4,448,000تومان 4,448,000تومان 4,448,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

4,654,000تومان 4,654,000تومان 4,654,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

5,042,000تومان 5,042,000تومان 5,042,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

5,390,000تومان 5,390,000تومان 5,390,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

6,670,000تومان 6,670,000تومان 6,670,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

8,896,000تومان 8,896,000تومان 8,896,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

9,480,000تومان 9,480,000تومان 9,480,000تومان

DS-7716NI-Q4

16 کانال
DS-7716NI-Q4

9,803,000تومان 9,803,000تومان 9,803,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

11,661,000تومان 11,661,000تومان 11,661,000تومان