سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Speed Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

SD59230I-HC

دوربین مداربسته Speed Dome
SD59230I-HC

1,131,000تومان 1,017,900تومان 1,131,000تومان

DH-SD49225I-HC

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD49225I-HC

6,380,000تومان 6,380,000تومان 6,380,000تومان

DH-SD59225I-HC-S2

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59225I-HC-S2

8,500,000تومان 8,500,000تومان 8,500,000تومان

DS-2AE7230TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7230TI-A

21,283,000تومان 21,283,000تومان 21,283,000تومان

DS-2AE7123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7123TI-A

DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5223TI-A

DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5223TI-A

DS-2AE5123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123TI-A

PTZ-T5225I-A

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T5225I-A

PTZ-T4225I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4225I-D

PTZ-T4215I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4215I-D