دوربین مداربسته IP های لوک ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

950,000تومان 950,000تومان 950,000تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

1,030,000تومان 1,030,000تومان 1,030,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,100,000تومان 1,100,000تومان 1,100,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

1,120,000تومان 1,120,000تومان 1,120,000تومان

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

1,180,000تومان 1,180,000تومان 1,180,000تومان

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

1,210,000تومان 1,210,000تومان 1,210,000تومان

IPC-T220H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220H

1,210,000تومان 1,210,000تومان 1,210,000تومان

IPC-B120H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120H

1,375,000تومان 1,375,000تومان 1,375,000تومان

IPC-D120H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120H

1,430,000تومان 1,430,000تومان 1,430,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,480,000تومان 1,480,000تومان 1,480,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,480,000تومان 1,480,000تومان 1,480,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-D140H

1,549,680تومان 1,394,712تومان 1,549,680تومان