دستگاه ضبط NVR 64 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DH-NVR5464-4KS2

64 کانال
DH-NVR5464-4KS2

11,590,000تومان 11,590,000تومان 11,590,000تومان

DH-NVR5864-4KS2

64 کانال
DH-NVR5864-4KS2

14,580,000تومان 14,580,000تومان 14,580,000تومان

DH-NVR608-64-4KS2

64 کانال
DH-NVR608-64-4KS2

23,350,000تومان 21,015,000تومان 23,350,000تومان

DS-9664NI-I8

64 کانال
DS-9664NI-I8

DS-9664NI-I16

64 کانال
DS-9664NI-I16