دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR1A08HS

8 کانال
NVR1A08HS

659,000تومان 593,100تومان 659,000تومان

DH-NVR2108HS-4KS2

8 کانال
DH-NVR2108HS-4KS2

1,390,000تومان 1,390,000تومان 1,390,000تومان

DNVR4108HS-4KS2

8 کانال
DNVR4108HS-4KS2

1,880,000تومان 1,880,000تومان 1,880,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,890,000تومان 1,890,000تومان 1,890,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,150,000تومان 2,150,000تومان 2,150,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,492,000تومان 2,492,000تومان 2,492,000تومان

DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

8 کانال
DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

2,590,000تومان 2,590,000تومان 2,590,000تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

3,600,000تومان 3,600,000تومان 3,600,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,687,000تومان 3,687,000تومان 3,687,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,737,000تومان 3,737,000تومان 3,737,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,800,000تومان 3,800,000تومان 3,800,000تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

4,762,000تومان 4,762,000تومان 4,762,000تومان