دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,658,700تومان 1,843,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,150,000تومان 1,935,000تومان 2,150,000تومان

DH-NVR4116HS-4KS2

16 کانال
DH-NVR4116HS-4KS2

2,470,000تومان 2,470,000تومان 2,470,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,696,000تومان 2,426,400تومان 2,696,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

2,821,000تومان 2,538,900تومان 2,821,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

3,135,000تومان 2,821,500تومان 3,135,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,600,000تومان 4,140,000تومان 4,600,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

5,746,000تومان 5,171,400تومان 5,746,000تومان

DS-7716NI-Q4

16 کانال
DS-7716NI-Q4

6,033,000تومان 5,429,700تومان 6,033,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

6,732,000تومان 6,058,800تومان 6,732,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P